Regelkleppen

Origineel product

Met een regelklep kan je de hoeveelheid lucht in een kanaal regelen. Je kan best een klep zetten wanneer je een aftakking met klein debiet vlak bij het toestel nodig hebt.

€ 34,61
€ 30,93
€ 38,99
€ 39,42
€ 39,42
€ 40,14