Filterboxen en kanaalfilters

Soms zijn de filters die in het ventilatietoestel bij een D-systeem gebruikt worden onvoldoende en is het nodig om extra te filteren. Met deze filterboxen kan de verse buitenlucht vaak beter gefilterd worden.

Kanaalfilters zorgen ervoor dat de ventilatiekanalen minder snel vuil worden. Ze worden gewoonlijk vlakbij afvoerventielen of afvoerroosters geplaatst. Kanaalfilters worden op C-systemen en D-systemen toegepast. De grote kanaalfilters worden ook wel gebruikt als voorfilter om insecten en grotere stofdeeltjes tegen te houden.