Luchtwinkel.be is een merk van de firma Tri-Cam BV: https://www.tri-cam.com. Bij elke vermelding van Luchtwinkel.be wordt dient steeds Tri-Cam BV verondersteld te worden.

Luchtwinkel.be respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Door middel van deze privacy policy wil Luchtwinkel.be duidelijkheid scheppen in hetgeen Luchtwinkel.be met uw gegevens doet.

U kunt de Luchtwinkel.be website bezoeken zonder ons enige persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie aan u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, om uw aanvraag voor bijkomende informatie te verwerken of om u te abonneren op onze elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Luchtwinkel.be persoons- of bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die Luchtwinkel.be op deze wijze ontvangt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen van ons, telefonisch benaderd worden of op andere wijze informatie ontvangen.

Luchtwinkel.be zal uw gegevens niet doorgeven of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien Luchtwinkel.be hier wettelijk toe verplicht wordt.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern beleid en voor verbetering van de Luchtwinkel.be website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.

Luchtwinkel.be maakt gebruik van cookies. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens.
Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en gewenste correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens uit onze database.

Luchtwinkel.be bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Luchtwinkel.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op de website van Luchtwinkel.be, https://www.luchtwinkel.be/