Omwille van veiligheidsredenen is de betalingsmogelijkheid via Ogone in onze website gedeactiveerd. Dit wilt zeggen dat enkel betalingen via Paypal of via een bankoverschrijving mogelijk zijn. Onze excuses voor dit ongemak.

Copyright

Copyright © 2007 Luchtwinkel.be Alle rechten voorbehouden.

Niets uit de tekst, het ontwerp of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Luchtwinkel.be worden hergebruikt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan andy.camps@luchtwinkel.be.